Ešte stále to má zmysel.

Prišiel čas, keď som najstrašia v PRIME, lebo vtedy dávno sme boli rovesníci, jedna generácia, spájala nás jedna revolúcia, jedno mesto, jedna nádej. Nádej, že bude lepšie, slobodnejšie, rovnejšie a že tu bude proste fajn. Neviem, či je dobré byť najstaršia, je to veľa zodpovednosti a zbytočne veľa nadhľadu nad vývojovými krízami iných generácií, je to viac osamelé, ale na druhej strane mám pamäť a to je fajn. Pamätať si, je ubezpečujúce a obohacujúce. 17. novembra 1989 sa mi schylovalo na 17, bola som v epicentre revolúcie, GAMČA, môj gympel, bol v epicentre a môj vek ma nútil byť v epicentre. A keď sa obzriem dozadu, som šťastná a obohatená, že som žila revolúciu. Pamätám si horúcosť tých dní, pamätám si strach, pamätám si odvahu, pamätám si zovreté hrdlo i prudké búchanie srdca, lásku aj hnev, nekonečné diskusie, nekonečné uvoľnenie, prvý krát po veľa veľa rokoch sa konečne hovorilo, diskutovalo i hádalo. Bolo to tých najlepších 17, čo si len viete predstaviť. A potom prišlo 10 592 dní, bežných dní človeka, doba nás podelila, čas nás podelil, osud nám dal rôzne príbehy, vzostupy i pády. Ale sme tu, sme v preriedených šíkoch, pokátrila nás bolesť, choroby a sklamania. Ale ostali sme a je nás viac ako 300, je nás viac ako v Sparte a sme Svetlonoši, aj keď máme rôzne mená, rôzne príslušnosti a rôzne životy. Dnes pracujem s ľuďmi a pre ľudí,ktorí si o tej dobe len nechávajú rozprávať, počúvajú báje a povesti, počúvajú skreslené pravdy, ale to je jedno. Jediné na čom záleží je, aby cítili svetlo v nádeji, rozume, cite, v spoločenstve. Jediné na čom záleží je, aby išli ďalej, dopredu, od tmy do svetla, od lží do pravdy, od individuálneho k spoločenstvu, od hnevu k odpusteniu, zo slepoty do videnia. Jediné čo je v tento deň pre mňa dôležité je, aby vedeli a cítili, že to má stále zmysel. Aby niesli ďalej, že nenásilie vytvára mier, že pravda buduje rozum a že bez lásky ostaneme stáť, stáť v osobnom príbehu, ale aj v spoločnosti. Krásny 17. november streetky a streeti, klientky a klienti, priateľky a priatelia.