Od roku 2001 umožňuje zákon venovať časť dane mimovládnej organizácii, ktorá spĺňa predpísané podmienky. Občianske združenie Prima má tieto podmienky splnené a môže teda prijať 2% z Vašej dane.

Na čo sme použili vaše dotácie  doteraz:

  • Terénna  práca – prvý kontakt, priama pomoc pri skvalitňovaní  života užívateľov drog, výmena striekačiek,
  • Zber použitých striekačiek, ochrana životného prostredia nás všetkých,
  • Publikačná činnosť – zameranie na vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov,
  • Informačno-vzdelávacie programy pre užívateľov drog,
  • Výskumná činnosť zameraná na identifikáciu sociálneho okolia (životného prostredia) užívateľov drog,
  • Spolupráca s organizáciami a dobrovoľníkmi  pri realizácii cieľov organizácie,
  • Primárna prevencia – preventívne programy pre základné a stredné školy.

 

 

TLAČIVÁ K STIAHNUTIU 

primaoz_dve_percenta_2017 typA 

primaoz_dve_percenta_2017 typB