Od roku 2001 umožňuje zákon venovať časť dane mimovládnej organizácii, ktorá spĺňa predpísané podmienky. Občianske združenie Prima má tieto podmienky splnené a môže teda prijať 2% z Vašej dane.

Na čo sme použili vaše dotácie  doteraz:

 • Terénna  práca – prvý kontakt, priama pomoc pri skvalitňovaní  života užívateľov drog, výmena striekačiek,
 • Zber použitých striekačiek, ochrana životného prostredia nás všetkých,
 • Publikačná činnosť – zameranie na vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov,
 • Informačno-vzdelávacie programy pre užívateľov drog,
 • Výskumná činnosť zameraná na identifikáciu sociálneho okolia (životného prostredia) užívateľov drog,
 • Spolupráca s organizáciami a dobrovoľníkmi  pri realizácii cieľov organizácie,
 • Primárna prevencia – preventívne programy pre základné a stredné školy.

Ak neviete ako na to, my Vám pomôžeme! 

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

Fyzická osoba (podnikateľ)

 • Do 31. 3. 2021 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
 • Do koloniek uveďte tieto údaje:
  IČO príjmateľa: 31789650
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Občianske združenie Prima
  Ulica: Hviezdoslavovo námestie 17
  PSČ: 81101
  Obec: Bratislava
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… ).

 

PREDVYPLNENÉ TLAČIVO PRE OZ PRIMA NÁJDETE TU : 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-2021