YODA (Youth organisations for drug action) je strešná organizácia, ktorá vznikla v roku 2011, aby hájila záujmy tých inštitúcií a ľudí, ktorí sú proti dogmatickým a stigmatizujúcim drogovým politikám. Má viacero cieľov, avšak vždy sa týkajú mladých ľudí a zlepšeniu ich kvality života, obhajovaniu ľudských práv vo vzťahu k užívaniu drog.

Práve YODA dala možnosť niekoľkým organizáciam z Európy, aby sa ich členovia a členky mohli zúčastniť troch workshopov zameraných práve na problematiku užívania drog, sexuálne prenosných ochorení, ľudských práv a práce s mládežou.

Varšava a Kyjev boli zastávky, kde sme sa – Rišo, Lenka a Karin – traja streetworkeri mali možnosť zastaviť, vzdelávať, stretnúť kolegov z rôznych, prevažne východoeurópskych krajín, zdieľať dobrú prax a najmä zistiť ako to s prácou s klientmi – mladými ľuďmi užívajúcimi drogy vyzerá inde ako na Slovensku.

Program bol veľmi pestrý a to, čomu sme sa najviac potešili bol fakt, že pôjde nielen o workshopy v uzavretej miestnosti, ale najmä o „study visits“ – čiže možnosť navštíviť organizácie, ktoré poskytujú kvalitné, dostupné a otvorené služby v rámci filozofie harm reduction.

Ako začať workshop najlepším možným spôsobom? Ako sa nehanbiť a zoznámiť sa s novými kolegami a kolegyňami z ostatných krajín? Samozrejme na párty.

Ale, aby ste si nemysleli, že šlo o hocijakú párty –  mýlite sa. Vo Varšave funguje projekt AfterParty, ktorý navštevuje párty, diskotéky, koncerty či festivaly a vzdeláva mladých ľudí, aby, ak sa rozhodnú užívať drogy, ich užívali bezpečným spôsobom. Majú tiež k dispozícií testy pomocou ktorých si mladí ľudia môžu sami otestovať, čo ich dávka obsahuje a predísť tak predávkovaniu či užitiu nebezpečnej látky, ktorá by im mohla ublížiť.

Počas rozhovorov s ostatnými učastníkmi sme zistili, že vo väčšine ich krajín sú na vzostupe nové syntetické látky, ktoré sa užívajú na párty a mladí ľudia častokrát nevedia, čo ich dávka obsahuje. To spôsobuje veľké množstvo zdravotných problémov či predávkovaní, ktorým sa dá predísť napríklad aj otestovaním si dávky pred užitím.

Boli sme radi, že sme sa zastavili navštíviť „sanitku pri Ježišovi“ pomenované podľa graffiti s obrázkom Ježiša – to je totiž miesto, ktoré klienti vo varšavskej štvrti Praga, ktorá je známa oblasťami, kde sa drogy predávajú a užívajú vo väčšej miere, dobre poznajú a vedia, že tam na nich budú čakať terénni pracovníci a pracovníčky. Tí sú z organizácie Prekursor, ktorá tú v sanitke poskytuje výmennu injekčných striekačiek, zdravotnícky materiál ale tiež sociálne poradenstvo a testovanie na infekčné ochorenia – HIV, Hepatitída C či syfilis. Otestovať sme sa dali aj my – všetko v poriadku J

Zaujimavé bolo kontaktné centrum v centre Waršavy, ktoré sídli priamo v bytovom dome. Susedia o jeho existencií nevedia a klienti môžu denne prichádzať a využívať výmenný servis, sociálne poradenstvo, oddýchnuť si, dať sa otestovať či porozprávať sa so sociálnymi pracovníkmi či pracovníčkami.

Diskutovali sme aj o kombináciach, s ktorými máme skúsenosť, že naši klienti zvyknúť „mixovať“ a tiež o tom, akým spôsobom ich na základe toho vieme osloviť a motivovať, aby využívali naše služby.

Tiež sme dostali inštruktážny tréning, akým spôsobom fungujú a používajú sa testy na obsah látok v drogách, ktoré AfterParty distribuje svojim klientom.

Varšavu sme preskúmali tiež ako mesto, ktoré zažilo počas 2 svetovej vojny obrovskú tragédiu – jeho obyvatelia židovského pôvodu žili odrezaný od zvyšku mesta v známom varšavskom gete, neskôr boli presunutí do koncentračných táborov a veľká časť mesta bola zničená. Po vojne mesto prešlo znovupostavením a rekonštrukciou. Keď sme s Lenkou a Rišom prechádzali cítili sme zvláštnu atmosféru „starých čias“ – Poliaci sa so svojou históriou vyrovnávajú aj tým, že ju môžete cítiť všade naokolo. Pri torze steny varšavského geta sme si uvedomili, ako jednoducho sa z nenávisti voči menšine môže začať obrovská tragédia.

Kyjev nás privítal pekným počasím a už sme sa nevedeli dočkať, kedy ho budeme môcť preskúmať a spoznať ďalšie organizácie, ktoré pracujú v oblasti drogových služieb.

Začínali sme workshopom, kde sme sa rozprávali o infekčných chorobách a nových trendoch v ich prevencií či liečbe. Naši hostitelia AFEW nám prezentovali súčasnú situáciu v Ukrajine v rámci tejto témy a tiež ako na ňu reagujú svojou činnosťou. Ide o nadáciu, ktorá je sústredená nielen na Ukrajine ale aj v iných vychodoeurópskych krajinách a podporuje organizácie, ktoré pracujú na poli prevencie, liečby najmä v problematike HIV a AIDS či iných infekčných ochorení.

Tiež sme diskutovali počas skupinovej práce o mladých ľuďoch, ktorí žijú či fungujú v rizikových a sociálne náročných prostrediach a snažili sa prísť na možnosti, ako ich oslovovať a poskytnúť im služby, ktoré skvalitnia ich život.

Kyjev nezostal Varšave nič dlžný a tak sme rovnako mali možnosť navštíviť zaujímavé projekty a organizácie, ktoré dennodenne poskytujú služby pre ľudí užívajúcich drogy.

Zastavili sme sa v kontaktnom centre Club Eney. Väčšina tímu, ktorí tu pracuje sú ľudia, ktorí si prešli osobnou skúsenosťou so závislosťou. Teraz poskytujú výmenný servis, sociálne poradenstvo, bezpečný priestor, testovanie, mobilný streetwork ale tiež sebaskúsenostnú skupinu, do ktorej môžu prichádzať ľudia, ktorí chcú zdieľať svoj životný príbeh. Club Eney je tiež súčasťou pracovných skupín, ktorá na štátnej úrovni diskutuje a snaží sa ovplyvňovať aj drogovú politiku na Ukrajine tak, aby bola v prospech klientov a jej súčasťou boli princípy filozofie harm reduction.

Ďalšou zastávkou bolo komunitné centum pre LGBTI ľudí. Ide o miesto, kde komunita nájde bezpečný priestor na stretávanie sa, testovanie na infekčné ochorenia, poradenstvo, organizujú komunitné podujatia, ale tiež sa zaoberajú drogovou problematikou najmä v oblasti „chem-sex“ tématiky. Tím z komunitného centra realizoval výskum v rámci komunity LGBTI zameraný na užívanie drog a tématiku „chem – sex“ teda špecifických párty, kde je účelom praktizovať sex pod vplyvom drog. Výskum slúžil ako základ pre získanie informácií, ako môže následne organizácia nastaviť služby pre klientov tak, aby podporili bezpečnejší životný štýl aj v oblasti sexuálneho života aj užívania drog a tiež aby zmapovali problematiku drog v tejto komunite.

V posledný deň nášho pobytu v Kyjeve sme absolvovali pobyt v organizácií Convictus, kde poskytujú služby pre deti a mládež vo forme nízkoprahového centra, kde prichádzajú klienti – avšak špecificky deti a mladí ľudia, ktorí užívajú drogy. Tu nájdu miesto, ktoré je mládežníckym klubom. Nájdu tu voľnočasové aktivity, ale aj sociálne služby, testovanie na infekčné ochorenia, právne poradenstvo, ale najmä podporu v náročných životných situáciach.

Rovnako Kyjev ako Varšava pre nás ako mesto malo symbolickú atmosféru. Naš hositeľ nás previedol mestom, v ktorom cítil monumentálnosť, ktorá sa odrážala v tom, ako obrovsky všetky budovy pôsobili. Mali sme dojem „Veľký brat všetko vidí“, pretože budovy vás doslovne obkolesili asi rovnako, ako bývalý režim obkolesoval slobodu občanov. Stáť na Majdane – námestí, kde niekoľko desiatok tisíc Ukrajincov demonštrovali proti obsadeniu Krymu Ruskom bol naozaj silný emocionálny zážitok. O to viac, ak si v sebe nosíme pocity z demonštrácií, ktoré prebiehajú na Slovensku.

Myslím, že sa môžem vyjadriť rovnako za seba ako aj za svojho kolegu Riša a kolegyňu Lenku, že zdieľanie skúseností s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v rovnakej sfére ako my a žijú v inej krajine je veľmi inšpiratívna, obohacujúca a motivujúci zážitok. Veríme, že takýmto spôsobom môžeme skvalitňovať naše služby v Prime pre našich klientov. Rovnako však môžeme prinašať dobrú prax a hovoriť o nej s ľuďmi, ktorí majú kompetencie robiť rozhodnutia smerom k drogovej politike na Slovensku. Preto sme všetci traja veľmi vďační a máme chuť makať ďalej J

 

Karina Andrášiková

Terénna sociálna pracovníčka

 

Zdroj: fotky – archív: Richard Tekel, Lenka Žilková, Karina Andrášiková, AfterParty FES, YODA