20. novembra 2019, sa v petržalskom CikCak centre konala tlačová konferencia na podnet prebiehajúcej kampane s názvom HIV NEMÁ TVÁR. Kampaň zorganizovali Občianske združenie Prima, Občianske združenie Dom Svetla Slovensko a Občianske združenie Stopa Slovensko. Kampaň upozorňuje na veľký problém našej spoločnosti v problematike HIV, a to konkrétne na vysokú mieru stigmatizácie HIV pozitívnych ľudí. „Motívom vytvorenia a spustenia takejto kampane bol práve dôvod, že o tejto problematike sa u nás hovorí iba na 1. decembra kedy si pripomíname Svetový deň boja proti HIV/AIDS“, uviedla riaditeľka Občianskeho združenia Prima, PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA. Práve preto sa zopár ľudí v Bratislave rozhodlo, že o HIV by sme mali hovoriť viac ako iba jeden deň v roku.

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (895 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.10.2019). V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. „U 123 osôb (110 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS)“, spomenula okrem iných faktov Doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, PhD., vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS na SZU, ktoré je odborným garantom kampane. Pripomenula, že infekcia HIV je už liečiteľné ale stále nevyliečiteľné ochorenie. Včas nasadená liečba brzdí množenie vírusu, skvalitňuje a predlžuje život pacientov a stala sa preto dôležitým nástrojom prevencie infekcie HIV.

Na záver tlačovej konferencie sa diskutujúci venovali o.i.  téme včasného testovania na HIV ako jednej z foriem prevencie. „Testovanie na HIV je možné vo viacerých štátnych zariadeniach, vrátane NRC pre HIV/AIDS  a ambulanciách infektológov, avšak práve táto forma často odrádza ľudí svojim vysokým prahom. Práve preto sú zariadenia ako náš Checkpoint stále viac vyhľadávané. Zaručujeme anonymitu a plnohodnotné po-testové poradenstvo. Za všetko hovoria samotné čísla, a to konkrétne 717 klientov, ktorí náš Checkpoint od začiatku roka navštívili“, JiříPavlat, riaditeľ Občianskeho združenia Dom Svetla Slovensko.

Hosťom tlačovej konferencie bol Dalibor Dvorský, ktorý sa už 4 roky úspešne lieči na infekciu HIV. Ako sám potvrdil, jeho život sa nijako nezmenil a za veľa vďačí najmä silnej podpore rodiny a priateľov. Sám sa na konci tlačovej konferencie poďakoval, že podobné kampane akou je HIV NEMÁ TVÁR, existujú.

Záverom kampane HIV NEMÁ TVÁR bude výstava fotografií, ktoré celú kampaň sprevádzali, ale aj fotografie ktoré počas kampane zverejnené nikde neboli. Výstava sa bude konať 1. decembra v Galérii Umelka v Bratislave.

 

Viac informácií o kampani nájdete na www.primaoz.sk alebo www.domsvetlaslovensko.sk