Posledné dni je častejšie ako inokedy počuť hlasy médií, politikov, novinárov, verejne známych osôb. Posledné dni sa často skloňujú slová „násilie, ochrana, ľudské práva, žena“. A pred niekoľkými dňami našli niekde len tak pohodenú, v bolestiach zomierajúcu Violu…

Viola a jej príbeh, jej trápenie a jej smrť priniesli našej spoločnosti akési morálne memento. Jej meno vyvolalo rozruch, strach. Jej vyhasnutý život priniesol mnoho otázok a pochybností, mnoho nepochopenia.

Žena ukameňovaná a upálená fanatikmi, alebo žena znásilnená bandou mužov a vyhodená z autobusu, iná ubitá na smrť. Ženy, ktoré sú obeťami násilia pravidelne, a to priamo za dverami svojho bytu človekom, ktorému najviac dôverovali. Ženy, ktoré sú predávané a nútené k prostitúcii. Ktoré sú ponižované pred očami vlastných detí, ktoré sa boja požiadať o pomoc, ktoré nemajú kam a ako utiecť.

Je mi nesmierne ľúto, že spoločnosť väčšinou potrebuje z času na čas vidieť či počuť o brutálnych prípadoch násilia páchaného na ženách v médiách, aby sa zastavili a zamysleli. Je mi nesmierne ľúto, že tisíce žien po celom svete denno denne trpí. A nerozumiem prečo museli tak ublížiť Viole.

Prosím nezatvárajme svoje dvere s pocitom že počujeme od susedov krik, ale tvárime sa že ho nepočujeme. Učme naše deti k láske a našich synov k tomu, aby si ženy vážili. Hovorme o násilí a zastavme ho, pretože takéto brutálne činy a správanie nemajú čo medzi nami robiť. Dúfam, že kvôli našej nečinnosti a bezcitnosti nezomrie niekde ďalšia „Viola“.

Násilie v akejkoľvek forme a aplikované na hocijakú živú bytosť by malo byť pre našu spoločnosť neprípustné. Žiaľ, ženy sú jej najčastejšími obeťami. 25. november je Svetovým dňom odstránenia násilia na ženách a v OZ Prima si dni ako tento vždy pripomíname. Tento deň zároveň odštartoval celosvetovú kampaň s názvom Orange the world, ktorá má práve podnecovať k ukončeniu všetkých foriem násilia na ženách a dievčatách.

Sabína