Podchladenie alebo odborne nazývaná hypotermia sa definuje ako stav organizmu, kedy je jeho teplota pod úrovňou nižšou, ako je potrebná pre jeho bežný metabolizmus a fungovanie.

Inými slovami. Teplota je taká nízka, že organizmus a jeho systémy nie sú schopné plniť svoje funkcie tak, ako je potrebné.

V mestských oblastiach je najčastejšou príčinou hypotermie alkoholizmus, drogová závislosť, lieková závislosť a mentálne poruchy, často sa chronická hypotermia vyskytuje u ľudí bez domova.

Telesná teplota sa u človeka udržiava na potrebnej úrovni vďaka termoregulácii. Tá je riadená z termoregulačného centra v hypotalame. Je to malé teliesko nachádzajúce sa v spodnej časti mozgu. Samotná termoregulácia by sa dala opísať, ako udržanie telesnej teploty navzdory podmienkam okolitého prostredia. Zaisťuje rovnováhu medzi príjmom, výdajom a výrobou tepla v organizme.

Mierna hypotermia
35 – 33 °C

Stredná hypotermia
32 – 29 °C

Ťažká hypotermia menej ako 29 °C

V popredí sú duševný útlm, zmätenosť svalová triaška a poruchy jemnej motoriky. Pridáva sa porucha reči a koordinácie. Krvný obeh zostáva zachovaný a stabilný.

Vyskytuje sa dezorientovanosť a spomalené reflexy. Utlmuje sa centrálny nervový systém. Môže prísť k poruche vedomia a k srdcovým arytmiám.

Koža je studená, nastáva bezvedomie. Srdce prestáva pracovať správne. Prichádza k jeho zástave.

 

 

Pri ľahšom stupni podchladenia (teplota neklesá pod 34°C) sú prítomné:

triaška, chladná, bledomodrá a suchá koža,

– podráždenosť,

– bolesti v končatinách, zrýchlená činnosť srdca, zrýchlené a prehĺbené dýchanie,

– vedomie je zachovalé.

Ťažší stupeň podchladenia sprevádzajú poruchy vedomia až bezvedomie. Pri telesnej teplote 34-30°C možno pozorovať:

apatiu ,dezorientáciu,

– spavosť,

– plytké a nepravidelné dýchanie, pomalý a nepravidelný pulz,

– znížené vnímanie bolesti, stuhnutie kostrových svalov.

Telesná teplota pod 30°C vedie k bezvedomiu. Pri telesnej teplote 27 – 24°C dochádza ku kóme, k zastaveniu krvného obehu a dýchania, končí smrťou postihnutého.

Prevencia podchladenia

Často sa dá podchladeniu predchádzať. Prevencia je veľmi dôležitá, hlavne ak dopredu vieme, že budeme vystavený chladu. Treba sa primerane obliekať. Platí, že je lepších viac tenkých vrstiev, ako jedna alebo dve hrubé.

Pri pobyte v chladnom prostredí je požívanie alkoholu absolútne vylúčené. Pôsobí vazodilatačne. Teda rozťahuje cievy, čím sa odvádza telesné teplo do okolitého prostredia. Výrazná hypotermia sa môže prejaviť kómou a zastavením srdca. Nadmerné užitie alkoholu, sedatív, akútne psychózy a väčšie úrazy sú vždy spojené s hypotermiou.

Dôležitý je prísun energie v krátkych intervaloch. Treba konzumovať napríklad čokoládu alebo sušené ovocie. Ako nápoj je vhodný teplý čaj.

Prvá pomoc bez pomôcok 

– Najdôležitejšia je prevencia malígnych arytmií. S hypotermickým pacientom hýbať čo najmenej a veľmi  pomaly.

– Začať ohrievanie teplými obkladmi do podpazušia, na slabiny a na brucho. V extrémnych prípadoch je možné použiť na ohrievanie priamy kontakt koža na kožu medzi záchrancom a postihnutým.

– Postihnutí miernou hypotermiou s teplotou jadra do 33 °C môžu byť ohrievaní akýmkoľvek spôsobom, pretože nehrozí riziko fatálnych arytmií, cieľom je zrýchliť metabolizmus

Ak ste vonku –

  1. presunúť postihnutého pod prístrešok, aby sa zmiernili poveternostné vplyvy,
  2. odstrániť mokré šaty, izolovať osobu ďalšími časťami odevu alebo dekami, prikryť hlavu,
  3. ochrániť postihnutého od studenej podlahy (dať do suchého spacieho vaku, poprikrývať dekami, novinami, zabaliť do plastového alebo záchranného vaku – ak je k dispozícii),
  4. poslať po pomoc alebo sa ju snažiť privolať. Nikdy však nenechávajte postihnutého samého.
  5. podávať teplé nápoje a vysokoenergetické potraviny (ak je postihnutý pri vedomí).

Pri ťažších stupňoch podchladenia je potrebné postihnutého dopraviť do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Blahút, P. (2019). https://www.techmed.sk , Hypotermia (Podchladenie). Dostupné na Internete: https://www.techmed.sk/hypotermia-podchladenie/.

Dobiáš, V. (2005). https://www.solen.sk , REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY. Dostupné na Internete: https://www.solen.sk/storage/file/article/849cbaf56246508d166909fc9748e80e.pdf.

https://lekar.sk, Hypotermia. (2019). Dostupné na Internete: https://lekar.sk/clanok/hypotermia.