Posledné dni je častejšie ako inokedy počuť hlasy médií, politikov, novinárov, verejne známych osôb. Posledné dni sa často skloňujú slová „násilie, ochrana, ľudské práva, žena“. A pred niekoľkými dňami našli niekde […]

20. novembra 2019, sa v petržalskom CikCak centre konala tlačová konferencia na podnet prebiehajúcej kampane s názvom HIV NEMÁ TVÁR. Kampaň zorganizovali Občianske združenie Prima, Občianske združenie Dom Svetla Slovensko a Občianske združenie […]

Ja a moje kolegyne, Kika a Mirka, sme sa v rámci vzdelávacích aktivít, ktoré nám OZ Prima umožňuje, zúčastnili akreditovaného výcviku „Motivačné rozhovory“ v Trenčíne. Ide o výcvik v komunikačnom prístupe, ktorý hľadá a rozvíja vnútornú motiváciu […]

Streetworkerka. Študentka psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia už absolvovala prax na detskej psychiatrií a oddelení klinickej psychológie. V budúcnosti by sa chcela venovať pacientom s depresiou, suicidálnymi myšlienkami […]