Ako sme vás pred časom informovali, OZ Prima vďaka Nadácii pre deti Slovenska realizuje do augusta 2018 na sídlisku Kopčany projekt „Bezpečne na Kopčanoch“.

Projekt „Bezpečne na Kopčanoch“ má za cieľ pomôcť vybudovať bezpečnejšie prostredie pre deti a mladých ľudí do 30 rokov, ktorí žijú v danej komunite sociálne slabých občanov a rodín. Táto komunita je rizikovým prostredím z dôvodu vysokého výskytu patologických javov – závislosti, kriminalita, chudoba, prostitúcia. Základným problémom v danej komunite je fakt, že je veľmi nepopulárna ako pre širokú verejnosť, tak aj v rámci odbornej práce v rámci danej komunity. Slabá informovanosť a nedostatok prevenčných aktivít existujúce problémy v komunite len udržiavajú a prehlbujú – rovnako je toto prostredie nebezpečné z hľadiska častejšieho výskytu infekčných chorôb. Cieľová skupina projektu je zároveň našou cieľovou skupinou a zároveň skupinou, s ktorou máme už dlhoročné skúsenosti.

Prostredníctvom neformálneho komunitného vzdelávania môžeme v lokalite Kopčian budovať takú komunitu, ktorá bude bezpečnejšia pre každodenný život a zároveň sociálne exkludovaných obyvateľov posunúť za ich vlastné hranice a dopomôcť im tak k zmene životného štýlu.

Neformálne vzdelávanie prebieha v spolupráci s kolegami OZ Ulita.

Pre viac info o prvom neformálnom vzdelávaní, nájdete na tomto linku: http://nds.nds.sk/stream/activity/detail/5b06c2e9d8e27eb9232a3ce3