V druhej polovici marca začalo OZ Prima realizovať projekt  „Bezpečne na Kopčanoch“, ktorého cieľom je   pomôcť vybudovať bezpečnejšie prostredie pre deti a mladých ľudí do 30 rokov, ktorí žijú v komunite sociálne slabých občanov a rodín na sídlisku Kopčany v Bratislave. Táto komunita je rizikovým prostredím z dôvodu vysokého výskytu patologických javov – závislosti, kriminalita, chudoba, prostitúcia. Prostredníctvom neformálneho komunitného vzdelávania  a osvety máme za cieľ prispieť k zmene životného štýlu a zníženia rizika prenosu infekčných chorôb.

 

Podrobnejšie o priebehu projektu, informácie a fotky – to všetko sledujte v priebehu nasledujúcich mesiacov na našej stránke www.primaoz.sk v sekcii Blog.

Projekt podporila Nadácia pre deti  Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.