20. rok fungovania si pýta niečo nové, a preto sme sa rozhodli, že odteraz budeme zverejňovať každé číslo časopisu Na ceste, ktorý OZ Prima vydáva raz za štvrťrok. Obsahom prispievajú samotní streeti a celý je akosi „poskladaný“ dobrými ľuďmi, ktorí chcú pomôcť. Ďakujeme!

jesen 2017

zima 2017

jar 2018

leto 2018

jeseň 2018

zima 2018 – 2019