Streetworkerka. Študentka psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia už absolvovala prax na detskej psychiatrií a oddelení klinickej psychológie. V budúcnosti by sa chcela venovať pacientom s depresiou, suicidálnymi myšlienkami […]