V Občianskom združení Prima sme sa naučili, že najviac nás desí to, čo nepoznáme. Hlavným cieľom našej práce je ochrana verejného zdravia, ktorý napĺňame práve programom výmeny injekčných striekačiek a ďalších činností zameraných na prevenciu prenosu a šírenia infekčných a sexuálne prenosných ochorení (najmä distribúcia kondómov, anonymné a bezplatné testovanie).

Otázka infekčných a sexuálne prenosných ochorení je často tabu, stretávame sa bežne s tým, že ľudia nie úplne presne vedia o možnostiach prenosu poprípade o aký vírus či ochorenie ide. Každoročne sme súčasťou kampane zriadenej pod EuroTEST-om, ktorá sa volá Európsky testovací týždeň, v rámci ktorého sa snažíme o osvetu v rámci tejto témy o niečo viac ako v bežné dni. V rámci tohtoročnej osvety ( sme sa rozhodli o zameranie sa na dve najviac infekčné a nebezpečné vírusy – HIV a vírusovú Hepatitídu B a C.

 

HEPATITÍDA

  • Vírusová hepatitída patrí do skupiny infekčných ochorení, ktoré postihujú pečeň. Hepatitída typu B a C môžu viesť k chronickej hepatitíde, ktorá je mimoriadne nebezpečná.
  • V európskom regióne podľa WHO žije 15 miliónov ľudí s Hepatitídou B a 14 miliónov ľudí s Hepatitídou C.
  • Ďalej podľa WHO zomiera spolu na Hepatitídu B a C vyše 165 000 ľudí ročne, pričom práve Hepatitída B a C sú najčastejším dôvodom vzniku cirhózy pečene a rakoviny pečene.
  • Najčastejším spôsobom prenosu je zdieľanie injekčnej striekačky, nechránený pohlavný styk, ale aj pôrod.
  • Bežné testovanie na Hepatitídu v skorom štádiu môže byť často zavádzajúce, keďže jedinec môže žiť aj roky po nakazení sa bez symptómov.
  • Je ideálne spoznať svoj zdravotný status čo najrýchlejšie. Liečba na Hepatitídu B a C je dostupná a veľmi úspešná.

 

Kto je najviac ohrozený rizikom prenosu a šírenia Hepatitídy?

Najviac ohrozenými skupinami ľudí sú podľa čísiel injekční užívatelia drog, migranti bez prístupu k zdravotnej starostlivosti, muži ktorí majú pohlavný styk s mužmi, pracovníci a pracovníčky pouličného sexbiznisu.

Nakoľko je liečba efektívna?

Liečba Hepatitídy C tak ako ju poznáme dnes má vyše 95% úspešnosť. Samozrejme dôležitým faktorom pri liečbe je práve moment, kedy bola liečba začatá. Liečba Hepatitídy B spomaľuje progres ochorenia a zlepšuje celkový zdravotný stav pacienta. Rovnako treba spomenúť, že očkovanie na Hepatitídu typu B je bežne dostupné, najčastejšie v kombinácii s očkovaním proti Hepatitíde typu A.

Koľko ľudí s Hepatitídou je diagnostikovaných neskoro a aký to má dopad ?

S istotou sa dá povedať, že neskorá diagnostika (až žiadna) je hlavnýproblémom naprieč celou Európou. Posledné čísla z roku 2016 z výskumu ECDC ukázali, že 45 – 85% populácie žijúcej s Hep.B a 20 – 89% s Hep.C nebolo oficiálne diagnostikovaných (ročne).

Neskorá diagnostika a poznanie svojho zdravotného stavu spôsobuje závažné ochorenia pečene, ktoré môžu viesť k chronickej Hepatitíde, k cirhóze pečene, vzniku karcinómov až k smrti. Včasná diagnostika zachraňuje životy ľudí, vracia im zdravie a v konečnom dôsledku stojí zdravotný systém menej, ako liečba Hepatitídy v pokročilom štádiu.

Čo brzdí ľudí v tom, aby sa išli na test?

Je veľmi dôležité povedať, že ideálnou cestou je pravidelné testovanie sa na Hepatitídu a to najmä v prípade, že vieme že sme vykázali rizikové správanie (napr. zdieľanie injekčnej striekačky, nechránený pohlavný styk a pod.) Bariérou v testovaní na Hepatitídu je najčastejšie pocit hanby či strach z daného výsledku. Ľudia chcú zostať v anonymite, boja sa čo budú robiť ak by bol výsledok pozitívny, poprípade vo svojom okolí nemajú možnosť ísť sa dať otestovať anonymne.

 

Zdroj: www.testingweek.eu