Vaše deti môžu navštevovať slovenské školy. Na Slovensku je povinná školská dochádza pre deti do 16 rokov, preto im bude umožnené štúdium na školách v mieste Vášho pobytu alebo na inom určenom mieste.

Pre umiestnenie vášho dieťaťa do školy je potrebné:

 1. požiadať pre vaše dieťa dočasné útočisko alebo azyl,
 1. navštíviť materskú, základnú alebo strednú školu (kde chcete aby sa vaše dieťa vzdelávalo),
 2. predložiť riaditeľovi doklad preukazujúci, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska, alebo azylu,
 3. následne bude podľa úrovne vzdelania a úrovne ovládania slovenského jazyka vaše dieťa zaradené do príslušného ročníka.

Pred prijatím do školy je potrebné :

 • Vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast. Na konci vyšetrenia dostanete „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie“
 • Toto vyšetrenie musí vykonávať lekár pre deti a dorast ktorý

– má v obvode vašu adresu o dočasnom útočisku

– v ktorého zdravotnom obvode je škola, ktorú dieťa bude navštevovať

Proces vyšetrenia :

 1. Lekárovi bude predložené „potvrdenie o zaradení dieťaťa do školy“ , ktoré vystavil riaditeľ danej školy.
 2. Vyplnenie vstupného dotazníka.
 3. Absolvovanie pediatrického fyzikálneho vyšetrenia.
 4. Kontrola očkovacieho statusu.
 5. V prípade potreby sa vykonávajú aj doplnkové služby ako – odber krvi, rtg pľúc alebo preočkovanie dieťaťa podľa platného očkovacieho kalendára v rámci platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR.
 6. Lekár potvrdí zdravotnú spôsobilosť dieťaťa nastúpiť do kolektívu na tlačive príslušnej školy.

 

Dieťa v škole

 • Škola po nástupe zistí úroveň ovládania slovenského jazyka u Vášho dieťaťa a taktiež aj všeobecnú úroveň vzdelania. To je potrebné nato, aby vedeli Vaše dieťa zaradiť do príslušného ročníka.
 • Je dôležité oboznámiť školu o dôležitých informáciách týkajúcich sa Vášho dieťaťa –
  • Špecifické stravovacie návyky
  • Špecifické požiadavky v rámci vzdelávania / potreby individuálneho prístupu
  • Potreba asistenta / psychológa ( v prípade ak dieťa ťažšie zvláda aktuálnu situáciu, je v strese, obavách alebo psychickej nepohode)
 • V prípade potreby, škola zabezpečí odborného zamestnanca v škole/poradenskom zariadení, ktorý bude Vaše dieťa sprevádzať a pomôže mu zvládať náročné životné situácie
 • Škola je tolerantná a láskavá a dieťaťu poskytne dostatok času a priestoru na adaptáciu v novom prostredí, v prípade potreby riaditeľ Vášmu dieťaťu zabezpečí učiteľa na realizáciu kurzu Slovenského jazyka.
 • Dôležité kontakty pre pomoc, aj v ukrajinskom jazyku : +421 910 944 825, +421 950 511 776, +421 951 141 060, +421 951 300 053, +421 951 453 061

 

Kontakty :

OZ Stopa Slovensko

Web : https://www.stopaslovensko.sk

Telefónne číslo : +421 948 389 748

Email : stopa.slovensko@gmail.com

OZ Prima 

Web : http://primaoz.sk

Telefónne číslo : +421 948 620 251

Email : zdruzenie.prima.ba@gmail.com

—————————————————————————————————————–

ua.gov.sk – portál verejnej správy SR 

https://pomocpreukrajinu.sk/ – Zoznam ubytovacích zariadení

https://www.facebook.com/groups/474327271059496 – Inzeráty s ubytovaním na Facebooku

www.ukraineslovakia.sk – stránka Ligy za ľudské práva a OZ Mareena 

https://ktopomozeukrajine.sk/

https://www.helpukraine.sk/

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby: +421 513 816 111 a +421 259 765 111