V týchto pre mnohých ťažších časoch sme zažili od vás všetkých toľko pomoci a podpory, že to slovami vďaky ani nevieme opísať. Po skončení celého tohto šialenstva pripravíme obrovské ďakovné okienko pre všetkých vás, čo ste na nás a našich klientov mysleli ešte viac ako inokedy práve počas posledných týždňov. Dnes by sme však radi vybrali konkrétne jedného z darcov!

Ďakujeme firme BRIMO za nezištnú pomoc. Darovali nám záhradný stan, ktorý naša organizácia bude využívať na preventívne aktivity pre širokú verejnosť v momente, ako sa život vráti späť do svojho normálu a my sa opäť stretneme pri vychladenej kofolke na nejakom majálese či jarmoku 🙂

Ďakujeme!