Je veľa ľudí, firiem a organizácií, ktorým ďakujeme za to, že aj v roku 2019 sme tu stále s Vami… Začíname!

2% Z DANÍ

 

VECNÉ A FINANČNÉ DARY V ROKU 2018

Mgr. Jana Števáková, Pivovary Topvar,a.s., SANIMAT SK, LIDL,  OMD,  PhDR. Anna Árpová, PhD.,  Soitron,s.r.o., Slovenská humanitná rada o.z., Mgr. Katarína Debnárová – notárka, rodina Szabóových, reštaurácia Maranello (káva a čaj pre klientov).

 

ĎAKUJEME priateľom, ktorí podporujú našu prácu, kritikom, ktorí nás ženú vpred, všetkým čo nás zdieľali na Facebooku, všetkým čo nám pomáhali, dobrovoľníkom, ľuďom na praxi a exkurzii.

ĎAKUJEME všetkým kolegom zo sociálnej práce a príbuzných odvetví a organizácií a všetkým z OZ Prima čo v daždi, v snehu a v obrovských teplotách poskytovali služby klientom.

ĎAKUJEME našim klientom za ich dôveru v OZ Prima.

A keďže tento článok píše jeden zo zamestnancov, tak za všetkých nás – ĎAKUJEME našej riaditeľke, že to nikdy nevzdáva…

 

Tešíme sa na rok 2019! Oz Prima.