Ako sme Vás informovali, v termíne od 18. do 25. mája prebiehal Európsky testovací týždeň, do ktorého bolo zapojených niekoľko desiatok organizácií z celej Európy. Cieľom testovacieho týždňa je prevencia, informovanosť a samotné testovanie. 

Testovanie na infekčné a sexuálne prenosné choroby – Hepatitída C a HIV – je nesmierne dôležitou súčasťou ochrany zdravia nie len samotného jedinca, ale aj ochrany zdravia celej spoločnosti pred ich šírením. Včasné testovanie na tieto choroby slúži ako prevencia, no môže zachrániť aj život.

My v Oz Prima sme sa rozhodli, že počas tohto týždňa prinesieme testovanie aj do terénu, na ulicu. Dostupnosť testovania a anonymný prístup je niečo, čoho je na Slovensku málo. Oz Prima štandardne testuje v priestoroch Kontaktného centra na Kopčianskej ulici v Bratislave, a práve preto sme si povedali, že testovanie posunieme aj za hranice nášho centra. Musíme skonštatovať, že vzhľadom k faktu, že samotný test na HIV nie je veľmi vyhľadávanou službou zo strany našich klientov (strach, nevedomosť, stigma), počas EU testovacieho týždňa naši pracovníci vykonali 8 testov na HIV, ktorých súčasťou bolo aj odborné poradenstvo.

Ďakujeme všetkým zúčastneným kolegom – konkrétne – Aďa a Andrej (lekárka a zdravotný brat); Karin, Klaudia, Lenka Martin, Richard, Tomáš (sociálni pracovníci).