Psychológ. Vyštudoval bakalársky stupeň sociálnej práce a magisterský stupeň v odbore psychológia vo Varšave. Počas štúdia absolvoval prax na detskej psychiatrii Kramáre a pol ročnú prax v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela na klinike drogových závislostí. Súčasne pracuje v OZ Prima ako streetworker a psychológ.