Právnička. Dlhodobo pôsobila v minulosti v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Neskôr sa v rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR venovala integrácii cudzincov v SR a bola vysielaná do Bruselu, kde sa presadzovala za práva migrantov.