PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA

Výkonná riaditeľka. Klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. V roku 2001 ukončila vzdelávanie v oblasti psychoterapie v prístupe centrovanom na klienta. Pomohla založiť viacero neziskových organizácií, je aktívna v publikačnej činnosti. Pôsobí na nadnárodnej úrovni.

Mgr. Martin Páleník

Koordinátor mobilného streetworku. V Prime pracuje už viac ako 10 rokov, okrem iného sa venuje oblasti primárnej prevencie. V minulosti sa venoval sanácii rodinného prostredia pod UNICEF-om, neskôr pracoval na integrácii legálnych a nelegálnych migrantov do slovenskej spoločnosti pod záštitou Slovenskej humanitnej rady a Slovenskej katolíckej charity.

Mgr. Sabína Brédová

Venovala sa práci s rómskou mládežou v Plaveckom Štvrtku, pôsobila ako logistka antimalnutričného programu v Indii a projektová manažérka detského domova House of Family v Kambodži pre HIV+ siroty. V Prime pôsobí ako streetworkerka a koordinátorka Kontaktného centra.

MUDr. Adriana Matejičková

Doktorka. Súčasne vyštudovala medicínu so zameraním na všeobecné lekárstvo a sociálnu prácu. Okrem dlhodobého pôsobenia v OZ Prima pracuje aj v súkromnej nemocnici v Malackách.

Mgr. Zuzana Pavlíková

Streetworkerka. Vyštudovaná psychologička. Po škole sa začala profesionálne venovať deťom s poruchami autistickeho spektra. Neskôr presedlala do sféry pracovnej psychológie a pracuje v personálnej a poradenskej agentúre. Aktuálne sa pripravuje na pracovnú pozíciu MAMA a je na materskej dovolenke 🙂

Mgr. et Bc. Marcel Sedalík

Psychológ. Vyštudoval bakalársky stupeň sociálnej práce a magisterský stupeň v odbore psychológia vo Varšave. Počas štúdia absolvoval prax na detskej psychiatrii Kramáre a pol ročnú prax v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela na klinike drogových závislostí. Súčasne pracuje v OZ Prima ako streetworker a psychológ.

Bc. Juraj Smolík

Streetworker. ˇČerstvý bakalár a študent misijnej a charitatívnej práce v Bratislave. Momentálne má v Prime na starosti sociálnu asistenciu (sprevádzanie).

Martin Dohnal

Streetworker. Maťo pracuje v Prime s prestávkami už niekoľko rokov 🙂 Vždy ochotný pomôcť kolegom a ak je niekde Maťo, zaručene tam nebude nuda.

Bc. Dominik Suchanovský

Streetworker. Dominik je jedným z novších členov tímu, dobrovoľný hasič, študent sociálnej práce. Terén ho baví a plánuje svoje zručnosti v ňom rozvíjať aj do budúcna.