Žiaľ, je zvykom, že ženám nosíme kvety na Deň žien, deti berieme do ZOO 1. júna, o šírení pohlavných chorôb sa dozvedáme naozaj veľmi zriedka, o HIV a AIDS hovoríme iba v období okolo 1. decembra. Najefektívnejšou cestou k osvete je prísun relevantných informácií, no najmä nezostať podobným témam ľahostajný. Bez rozdielu na dátum. Kampaň Chase the virus not people, o ktorej sme Vás informovali tu má svoje nepriame pokračovanie. Čítajte viac!

 

Eurázijská sieť žien pre AIDS spúšťa kampaň na zvýšenie povedomia o HIV, s názvom HIV nie je trestným činom, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na situáciu ohľadom kriminalizácie prenosu HIV vo východnej Európe a strednej Ázii.

V rámci kampane očakávajú usporiadatelia diskusiu s aktivistami a obhajcami ľudských práv, ktorí zvýšia svoj profesionálny prístup k danej téme. Navyše ide usporiadateľom v neposlednom rade o snahu zmeniť verejnú mienku na tému kriminalizácie prenosu HIV.

 

Otázkou je či je kriminalizácia prenosu HIV vyrieši otázku jeho prenosu a či v určitých prípadoch nejde o porušovanie ľudských práv.

Viac informácií a noviniek sa môžete dočítať na webovej stránke: http://www.ewna.org/