V rámci edukácie a primárnej prevencie sme chceli našim klientom priniesť užitočné informácie inou, možno zaujímavejšou formou. Tento miniprojekt ame odštartovali kvízom o prvej pomoci – kapitola RANY. Klienti si môžu v priestoroch Kontaktného centra vyplniť svoj „testík“ za čo dostanú niečo sladké pre potešenie a zároveň odborné poradenstvo od našich pracovníkov.

Chcete sa otestovať aj vy? Kompletné znenie otázok a možných odpovedí vám ponúkame práve tu a teraz. Za vypracovanie otázok ďakujeme našej streetke Klaudii.

KVÍZ RANY

1.Ako zastaviť veľké vonkajšie krvácanie?

a/ zodvihnutím končatiny

b/ priamym tlakom na ranu a použitím tlakového obväzu

c/ použitím škrtidla

2.Ako sa môžeme vynájsť aj bez pomôcok?

a/ použiť nejaký predmet z okolia

b/ použiť dve ruky

c/ nutne musíme mať tlakový obväz

3.Ako postupovať, ak je v rane cudzie teleso?

a/ okamžite ho z rany vytiahneme a previažeme obväzom

b/ stlačíme okraje rany okolo cudzieho telesa, ranu obložíme do výšky cudzieho telesa a  zaistíme obväzom,  cudzie teleso zásadne nevyberáme

c/ nevyťahujeme ho, ale previažeme obväzom

4.Čo je najvhodnejšie spraviť pri vzniku popáleniny?

a/ na popáleninu dať masť a sterilný obväz

b/ oplachovať studenou vodou a dať čisté krytie

c/ dať na ňu dezinfekčný roztok a sterilný obväz

 

5.Ako zabrániť/ predísť  infekciám drobných rán? (otvorená otázka)

6.Ako postupovať pri omrzlinách? (otvorená otázka)