Všetkých nás udalosti posledných týždňov ovplyvnili. Náš bežný život, našu prácu, naše záujmy. OZ Prima je napriek všetkému stále v uliciach Bratislavy 5x do týždňa a zabezpečuje okrem svojich stálych služieb aj distribúciu rúšok, dezinfekcie a rukavíc pre niekoľko stoviek ľudí týždenne.

Nastal čas poďakovať za doterajšiu pomoc no zároveň prosiť, aby ste v poskytovaní svojej pomoci vytrvali. Niekto vie šiť, niekto vie poskytnúť svoj užitočný kontakt, niekto vie kde kúpiť jednorazové rukavice. Pre tých, čo by chceli pomôcť a nevedia ako sme vytvorili možnosť online darcovstva špecificky pre zvládnutie situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Vyzbierané peniažky použijeme na nákup dezinfekcie, jednorazových rukavíc, zdravotníckeho materiálu a plastových flaštičiek v ktorých vieme každému klientovi distribuovať dezinfekciu na ruky.

Za materiálnu a finančnú pomoc v časoch koronakrízy ďakujeme aj našim partnerom – Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta Bratislava

(projekt PRIMA STREET).

 

 

 

ZA VŠETKU VAŠU PODPORU A POMOC ĎAKUJEME!