Naši kolegovia zo Združenia STORM zrealizovali na začiatku decembra skvelý projekt v spolupráci so Zdravým mestom Trnava – prvý FIXPOINT kontajner na použité ihly na Slovensku!

Veľká časť spoločnosti nechápe prácu mimovládnych organizácií pracujúcich na báze „harm reduction“. Mnoho ľudí sa k našej práci stavia v duchu „vy ich vlastne podporujete“. Sme však radi, že po otvorenom rozhovore mnoho z týchto ľudí dokáže zmeniť názor a na veci sa pozerať aj z iného uhlu pohľadu. Presne takýmto krokom je aj prvý verejný FIXPOINT kontajner na použité ihly na Slovensku, v Trnave. Organizáciám poskytujúcim program výmeny infekčného odpadu ide v neposlednom rade o ochranu verejného zdravia a minimalizovanie prenosu infekčných chorôb práve v dôsledku voľne pohodených injekčných striekačiek.

Viac o tomto projekte sa dozviete tu: http://www.obecne-noviny.sk/clanky/v-trnave-osadia-prvy-kontajner-na-pouzite-ihly