Streetwork alebo aj outreachwork je metódou sociálnej práce s ľuďmi v ich prostredí, na ich „domácej“ pôde. Pre nás je streetwork hlavným pracovným nástrojom a miestom, kde prichádzame do kontaktu s našimi klientmi. Mnoho našich klientov je ľuďmi bez domova, poprípade žijú v iných provizórnych priestoroch, podnájmoch, stanoch… Ulica je miestom, kde prebieha celý proces práce s klientom od výmeny injekčných striekačiek a poskytovanie zdravotníckeho materiálu, až po ošetrenie našimi pracovníkmi, či poskytnutie sociálneho alebo právneho poradenstva.

Naším cieľom je pomocou týchto aktivít znižovať riziko prenosu infekčných ochorení (HIV, hepatitída) nielen medzi samotnými užívateľmi drog. Zároveň nám ide aj o ochranu celej spoločnosti pred epidémiami, pretože by nebolo múdre si myslieť, že užívatelia drog sa stretávajú iba medzi sebou. Tí sú totiž tiež súčasťou bežných rodín a majú vzťahy s jedincami, ktorí drogy neužívajú.

V teréne poskytujeme našim klientom výmenu injekčných striekačiek za sterilné, iný zdravotnícky materiál potrebný k bezpečnejšiemu užívaniu drog, rovnako tak kondómy. Do terénu s nami pravidelne vyrážajú aj lekárka Aďa a zdravotná sestra (Andrej). Sú neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu a okrem profesionálneho ošetrenia priamo na mieste poskytujú našim klientom aj lekárske poradenstvo, referujú ich k iným lekárom a odborníkom. Naši klienti majú okrem zdravotných problémov aj problémy z oblasti práva. Právne poradenstvo zabezpečuje priamo v teréne naša právnička Mirka, ktorá okrem iného pomáha klientom s rôznymi dokumentami, súdnymi predvolaniami, atď…

V zimných mesiacoch poskytujeme našim klientom teplú kávu a čaj, nech je to čakanie v rade o niečo únosnejšie a teplejšie 🙂