Streetwork alebo aj outreachwork je metódou sociálnej práce s ľuďmi v ich prostredí, na ich „domácej“ pôde. Pre nás je streetwork hlavným pracovným nástrojom a miestom, kde prichádzame do kontaktu s našimi klientmi. Mnoho našich klientov je ľuďmi bez domova, poprípade žijú v iných provizórnych priestoroch, podnájmoch, stanoch… Ulica je miestom, kde prebieha celý proces práce s klientom od výmeny injekčných striekačiek a poskytovanie zdravotníckeho materiálu, až po ošetrenie našimi pracovníkmi, či poskytnutie sociálneho alebo právneho poradenstva.

Naším cieľom je pomocou týchto aktivít znižovať riziko prenosu infekčných ochorení (HIV, hepatitída), a to nielen medzi samotnými užívateľmi drog, ale aj v rámci väčšinovej spoločnosti.

V teréne poskytujeme našim klientom výmenu injekčných striekačiek za sterilné, zdravotnícky materiál potrebný k bezpečnému užívaniu drog, rovnako tak kondómy. Do terénu s nami pravidelne vyrážajú aj lekárka Aďka a zdravoťák Andrej. Sú neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu a okrem profesionálneho ošetrenia priamo na mieste poskytujú našim klientom aj lekárske poradenstvo, referujú ich k iným lekárom a odborníkom. Naši klienti majú okrem zdravotných problémov aj problémy z oblasti práva. Právne poradenstvo zabezpečuje priamo v teréne naša právnička Mirka.

V zimných mesiacoch poskytujeme našim klientom teplú kávu a čaj, nech je to čakanie v rade o niečo únosnejšie a teplejšie 🙂