Ako vznikla PRIMA? Dobré okolnosti robia dobré veci.

 

Za vnikom OZ PRIMA v roku 1998  stála realizácia výskumu Group Pompidue Rady Európy o skrytej populácii užívateľov drog v Bratislave. Jej zakladateľkou bola Monika Ciutti a ľudia ako Marta Špaleková, Vierka Šedivá, Martina Ranostajová a Peťo Brnula. Človekom, ktorý dal PRIME zelenú bola MUDr. Mária Chmelová (Slávka), ktorá vtedy pracovala na Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. V lete 98 prebiehali na ulici hĺbkové rozhovory s úžívateľmi drog. Vtedy vládol bratislavskej drogovej scéne PUNK a užívatelia heroínu a toulénu bývali po squatoch. V tej dobe som prichádzala aj z OZ MOST, ktorý práve končil spoluprácu s OZ Odyseus na novozniknutom projekte Chráň sa sám. Andrea Beňušková ako riaditeľka OZ MOST vtedy získala služné peniaze od Slovenských plynárni na realizáciu protidrogového programu. V MOSTE už od roku 1996 bežala svojpomocná skupira RaP pre rodičov a partnerov drogovo závislých. Hľadala aj spolu so mnou stabilného partnera pre rozbehnutie terénneho sociálneho programu – streetu. So mnou za MOST prišiel aj Martin Šarkan a potom aj Miro Repka. Pôvodne sme chceli pomerne skoro otvoriť aj káčko avšak táto snaha nám trvala až do roku 2005. Ale naspäť k začiatku, ďalšou dobrou vecou bolo počas výskumu stretnutie s Marekom Nemčekom (Mefom), aktívnym užívateľom drog, ktorý nám pomohol prepojiť sa s ľuďmi užívajúcimi drogy a voviedol nás do drogovej scény. A potom prišla podpora OSF a Táňa Hičárová ako projektová manažérka. Ja som oficiálne prevzala riadenie OZ PRIMA v roku 2002, keď som odišla zo svojej hlavnej práce.

A viete prečo sa OZ PRIMA volá práve takto? Monika Ciutti je z rodiny tradičných bratislavských talianskych rodov a po taliansky sa PRVÝ povie PRIMA. Rovnako pavučina v našom logu pripomína našich prvých punkových klientov, ale aj potrebu sieťovania. Prvá trasa OZ PRIMA a bol to peší street prechádzala cez Hlavnú stanicu cez Námestie Slobody až na Kamenné námestie. Od začiatku OZ PRIMA sme mali centrálnu kanceláriu na Hviezdoslavovom námestí, avšak prvé roky sme zdieľali kanceláriu s ďalšími dvoma organizáciami.

 

Nabudúce Vám napíšem ako vzniklo Káčko…