Asistovaná liečba heroínom na predpis je ďalšou z možných metód harm reduction. Táto terapia má pomerne dlhú históriu, dokonca dlhšiu ako momentálne používaná liečba metadónom. Mnohých môže zaraziť práve skutočnosť, […]

V dnešnej dobe plnej stigmatizácie a predsudkov nie je jednoduché pracovať a pohybovať sa v sexbiznise. Preto sme sa v Občianskom združení PRIMA rozhodli využiť zahraničné zdroje, inšpirácie a skúsenosti od zahraničných partnerov, a pripravili […]