V dnešnej dobe plnej stigmatizácie a predsudkov nie je jednoduché pracovať a pohybovať sa v sexbiznise. Preto sme sa v Občianskom združení PRIMA rozhodli využiť zahraničné zdroje, inšpirácie a skúsenosti od zahraničných partnerov, a pripravili […]

Podchladenie alebo odborne nazývaná hypotermia sa definuje ako stav organizmu, kedy je jeho teplota pod úrovňou nižšou, ako je potrebná pre jeho bežný metabolizmus a fungovanie. Inými slovami. Teplota je taká nízka, že organizmus a jeho systémy nie sú schopné plniť […]