Zopár informateriálov z našej dielne, voľné ku stiahnutiu a šíreniu informácií 🙂
Vaša PRIMA

 

AKO BEZPEČNE ZLIKVIDOVAŤ POHODENÚ INJEKČNÚ STRIEKAČKU?

Našiel som striekačku…

PRÁCA V SEXBIZNISE SO SEBOU NESIE RIZIKÁ, AKÉ A ČO ROBIŤ?

sexbiznis_rady_letak

INFOKARTIČKY – DROGY, ICH ÚČINKY A MNOHO INÉHO – vhodné aj do vrecka 🙂 

heroin  kokain  LSD  marihuana  MDMA  pervitin

INFOMATERIÁLY PRE ŠKOLY A PEDAGÓGOV K PREVENTÍVNYM AKTIVITÁM PRE ŠTUDENTOV

brožúra pre školy

ako sa so žiakmi rozprávať o drogách

VÝSTUP Z MAPOVANIA

Mapovanie

VÝSKUM „VŠETCI SME SI ROVNÍ“

 „Všetci sme si rovní“ 2022 Výskum vplyvu stigmatizácie na injekčných užívateľov drog ako klientov harm reduction služieb na Slovensku.

PRIMA K VAŠIM SLUŽBÁM – STRUČNÝ PREHĽAD NAŠEJ PRÁCE

prima k vasim sluzbam

PRIMA K VAŠIM SLUŽBÁM – KRÁTKY PREHĽAD TOHO, ČO TI PONÚKAME

prima k tvojim sluzbam

PREČO ZAHODIŤ PREDSUDKY

preco zahodit predsudky

ČO JE TO HARM REDUCTION A PREČO NIE JE SEXY

čo je to harm reduction a preco nie je sexy

MôJ BLÍZKY JE ZÁVISLÝ

blizky_zavisly_letak

CHCEM ZMENU. MOŽNOSTI LIEČBY ZÁVISLOSTÍ.

Chcem zmenu_letak

POVEDAŤ DROGÁM NIE, A ČO AK TO NEVYJDE

nie_drogam_letak

POLIEČEBNÁ STAROSTLIVOSŤ

poliecebna_starostlivost_letak

PRÍRUČKA PRE MUŽOV PRACUJÚCICH V SEXBIZNISE

Príručka pre ľudí pracujúcich v sexbiznise