V spolupráci s Občianskym združením Most sme v roku 2005 otvorili prvé nízkoprahové zariadenie pre užívateľov drog na Slovensku – Kontaktné centrum, Káčko.

Je centrom prvého kontaktu, ktoré sa zameriava na prácu s aktívnymi užívateľmi drog. Tak na tých, ktorí sú motivovaní k liečbe ako aj na tých, ktorí abstinovať nechcú alebo nemôžu. Orientuje sa teda aj na tú časť populácie užívateľov, ktorá nie je zachytiteľná zariadeniami s vyšším prahom (napr. zdravotnícke zariadenia). Od 1.7.2022 je otvorené trikrát do týždňa.

Cieľom aktivít zameraných na túto časť populácie je tak ako pri terénnej práci  predovšetkým minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík súvisiacich s užívaním drog a to nielen pre užívateľov a užívateľky, ale aj pre ich sociálne okolie. Sem patrí predovšetkým prevencia šírenia HIV a infekčných ochorení ako hepatitída, tréning k menej rizikovému užívaniu drog, predovšetkým u intravenóznych užívateľov.

Okrem výmeny použitých injekčných striekačiek za sterilné je našim klientom  k dispozícii:

  • pracovná, krízová intervencia, sociálne poradenstvo,
  • sociálna asistencia (sprevádzanie),
  • potravinový servis,
  • testovanie na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia (HIV, HEP B/C, SYPHILIS),
  • otestovanie CRP prístrojom,
  • vytlačenie životopisu alebo iných potrebných dokumentov,
  • požičovňa kníh a časopisov,
  • informačné letáky a brožúry,
  • základné ošetrenie,
  • rôzne príjemné akcošky ako je Blšák na Kopčanoch, spoločné komunitné upratovanie sídliska alebo Vianoce v Kčku 🙂

Čo je nízkoprahové centrum?

Už z názvu vyplýva, že je to miesto, kde je prah nastavený nízko. To znamená, že nízkoprahová služba sa snaží čo najviac priblížiť ľuďom pre ktorých je určená. Snaží sa znižovať a odstraňovať bariéry, ktoré môžu byť prekážkou pri využívaní služieb Káčka. Znamená to, že služba je anonymná, je situovaná v mieste, kde sa klienti nachádzajú, je poskytovaná v čase, ktorý je klientom najviac prístupný, služba je bezplatná,  dobrovoľná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2019 sa nám po dlhom byrokratickom boji podarilo na sídlisku Kopčany osadiť dve nádoby na infekčný odpad – FIXPOINT. Fixpointy slúžia tým, ktorí sa chcú zbaviť použitých ihiel v danom momente kedy naše Kčko otvorené nie je, ale aj širokej verejnosti a obyvateľom sídliska, ktorí na zemi nájdu pohodenú striekačku a v rámci ochrany zdravia a prevencie sa tejto striekačky môžu týmto spôsobom bezpečne zbaviť namiesto hádzania do bežného odpadu či kanálov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marek Jánoš