PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH

Štatutárna zástupkyňa a riaditeľka OZ PRIMA. Klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. V roku 2001 ukončila vzdelávanie v oblasti psychoterapie v prístupe centrovanom na klienta. Pomohla založiť viacero neziskových organizácií, je aktívna v publikačnej činnosti. Pôsobí na nadnárodnej úrovni. V OZ PRIMA zastrešuje projekt PRIMAplus+ ako odborná garantka.

Mgr. Sabína Brédová

Projektová manažérka. Venovala sa práci s rómskou mládežou v Plaveckom Štvrtku, pôsobila ako logistka antimalnutričného programu v Indii a projektová manažérka detského domova House of Family v Kambodži pre HIV+ siroty. V Prime si prešla pozíciami od sociálnej pracovníčky až po koordinátorku kontaktného centra. Od júna 2023 zastáva funkciu predsedníčky Správnej rady občianskeho združenia Dom Svetla Slovensko.

Bc. Juraj Smolík

Koordinátor pre programy OZ PRIMA v Bratislave. Študuje misijnú a charitatívnu prácu. Pôsobí ako asistent sociálnej práce na projekte PRIMAplus+, je zodpovedný za program sociálnej asistencie pre liečbu HCV a komunikáciu s dobrovoľníkmi.

Mgr. Marína Bednárová

Odborná poradkyňa projektu PRIMAplus+. Má vyštudovanú psychológiu, po štúdiu pôsobila v oblasti personalistiky na rôznych pozíciách a v oblasti pracovného poradenstva. Zastupuje Slovensko pri zahraničných spoluprácach – projekt Bsafe a projekt IDEA.

Mgr. Nikoleta Schillová

Koordinátorka programov OZ PRIMA v Dunajskej Strede. Počas vysokej školy pôsobila ako dobrovoľníčka v Slovinsku v poľnej nemocnici počas utečeneckej krízy ako logista. Skúsenosti s rozvojovou prácou má aj z afrického Lesotho. 6 rokov pracovala v Nocľahárni Depaul ako pomocný pracovník neskôr ako sociálna pracovníčka. V OZ PRIMA okrem iného zastáva pozíciu sociálnej asistentky pre projekt PRIMAplus+.

Mgr. Maroš Mušinka

Odborný poradca. Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami pri práci s deťmi, adolescentami a dospelými z Pentagonu a okolia. Okrem toho absolvoval prípravu na prácu v zdravotníctve a v súčasnej dobe je účastníkom v 4 ročnom výcviku v transformačnej systematickej terapii v Satirovskom smere a certifikovanom vzdelávaní – Adiktológia pre pomáhajúce profesie. Pôsobí ako odborný poradca v projekte PRIMAplus+ a je hlavnou zodpovednou osobou pre program primárnej prevencie na školách.

Mgr. Laura Fojtová

Streetworkerka, peer pracovníčka. Laura je vyštudovaná psychologička a okrem OZ PRIMA pôsobí aj v organizácii Brána do života v Bratislave. Laura je zodpovedná je komunikáciu s verejnosťou, promo aktivity, vzdelávacie a informačné materiály OZ PRIMA.

Mgr. Martin Páleník

Sociálny pracovník. V Prime pracuje už 18 rokov, dlhodobo zastával funkciu koordinátora mobilného streetworku. V minulosti sa venoval sanácii rodinného prostredia pod UNICEF-om, neskôr pracoval na integrácii legálnych a nelegálnych migrantov do slovenskej spoločnosti pod záštitou Slovenskej humanitnej rady a Slovenskej katolíckej charity.

MUDr. Adriana Matejičková

Doktorka. Súčasne vyštudovala medicínu so zameraním na všeobecné lekárstvo a sociálnu prácu. Okrem dlhodobého pôsobenia v OZ Prima pracuje aj ako lekárka v nemocnici Bory.

Mgr. Zuzana Pavlíková

Streetworkerka. Vyštudovaná psychologička. Po škole sa začala profesionálne venovať deťom s poruchami autistickeho spektra. Neskôr presedlala do sféry pracovnej psychológie a pracuje v personálnej a poradenskej agentúre. Aktuálne zastáva pracovnú pozíciu MAMA a je na materskej dovolenke 🙂

Martin Dohnal

Streetworker. Maťo pracuje v Prime s prestávkami už niekoľko rokov 🙂 Martin má skúsenosti so štátnym aj súkromným sektorom a usmerňuje k realite naše uletené nápady.

Bc. Emma Trenklerová

Streetworkerka. Emma je študentka psychológie. Počas štúdia si vyskúšala prácu s deťmi s poruchou autistického spektra, či na personálnom oddelení v korporáte. S harm reduction sa prvýkrát stretla počas svojho pobytu v Texase, kde dobrovoľníčila v organizácii pracujúcej s užívateľmi drog z radov vojnových veteránov. Okrem toho sa venuje práci v súkromnej sfére.

Marek Hanus

Ošetrovateľ. Najnovší člen tímu. Večný študent – tri roky navštevoval medicínu, aktuálne si dal prestávku pretože sa popri práci v OZ PRIMA venuje aj našim štvornohým priateľom na veterinárnej klinike.