PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH

Výkonná riaditeľka. Klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. V roku 2001 ukončila vzdelávanie v oblasti psychoterapie v prístupe centrovanom na klienta. Pomohla založiť viacero neziskových organizácií, je aktívna v publikačnej činnosti. Pôsobí na nadnárodnej úrovni.

Mgr. Martin Páleník

Koordinátor mobilného streetworku. V Prime pracuje už 17 rokov, okrem iného sa venuje oblasti primárnej prevencie. V minulosti sa venoval sanácii rodinného prostredia pod UNICEF-om, neskôr pracoval na integrácii legálnych a nelegálnych migrantov do slovenskej spoločnosti pod záštitou Slovenskej humanitnej rady a Slovenskej katolíckej charity.

Mgr. Sabína Brédová

Venovala sa práci s rómskou mládežou v Plaveckom Štvrtku, pôsobila ako logistka antimalnutričného programu v Indii a projektová manažérka detského domova House of Family v Kambodži pre HIV+ siroty. V Prime pôsobí ako koordinátorka Kontaktného centra a projektová manažérka projektu PRIMAplus+.

MUDr. Adriana Matejičková

Doktorka. Súčasne vyštudovala medicínu so zameraním na všeobecné lekárstvo a sociálnu prácu. Okrem dlhodobého pôsobenia v OZ Prima pracuje aj v súkromnej nemocnici v Malackách.

Mgr. Zuzana Pavlíková

Streetworkerka. Vyštudovaná psychologička. Po škole sa začala profesionálne venovať deťom s poruchami autistickeho spektra. Neskôr presedlala do sféry pracovnej psychológie a pracuje v personálnej a poradenskej agentúre. Aktuálne sa pripravuje na pracovnú pozíciu MAMA a je na materskej dovolenke 🙂

Bc. Juraj Smolík

Streetworker, asistent sociálnej práce. Študuje misijnú a charitatívnu prácu v Bratislave. Pôsobí ako asistent sociálnej práce na projekte PRIMAplus+ a má na starosti komunikáciu s dobrovoľníkmi.

Martin Dohnal

Streetworker. Maťo pracuje v Prime s prestávkami už niekoľko rokov 🙂 Vždy ochotný pomôcť kolegom a ak je niekde Maťo, zaručene tam nebude nuda.

Mgr. Marína Bednárová

Streetworkerka, odborná poradkyňa. Má vyštudovanú psychológiu, po štúdiu pôsobila v oblasti personalistiky na rôznych pozíciách a v oblasti pracovného poradenstva. Aktuálne pôsobí na pozícii odborná poradkyňa v projekte PRIMAplus+.

Mgr. Nikoleta Schillová
Sociálna asistentka, terénna sociálna pracovníčka, projekt PRIMAplus+. Počas vysokej školy pôsobila ako dobrovoľníčka  v Slovinsku v po+nej nemocnici (ked vypukla utečenecká kríza) ako logista, skúsenosti s rozvojovou prácou má aj z afrického Lesotho. 6 rokov pracovala v Nocľahárni Depaul ako pomocný pracovník neskôr ako sociálna pracovníčka.
Mgr. Maroš Mušinka

Psychológ, odborný poradca. Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami pri práci s deťmi, adolescentami a dospelými z Pentagonu a okolia. Okrem toho absolvoval prípravu na prácu v zdravotníctve a v súčasnej dobe je účastníkom v 4 ročnom výcviku v transformačnej systematickej terapii v Satirovskom smere. Pôsobí ako odborný poradca v projekte PRIMAplus+.

Bc. Emma Trenklerová

Streetworkerka. Emma je študentka psychológie. Počas štúdia si vyskúšala prácu s deťmi s poruchou autistického spektra, či na personálnom oddelení v korporáte. S harm reduction sa prvýkrát stretla počas svojho pobytu v Texase, kde dobrovoľníčila v organizácii pracujúcej s užívateľmi drog z radov vojnových veteránov.

Mgr. Laura Fojtová

Streetworkerka, peer pracovníčka. Laura ukončila tento rok štúdium psychológie a okrem OZ PRIMA pôsobí aj ako psychologička v Bráne do života v Bratislave. Laura pôsobí ako terénna pracovníčka a peer pracovníčka na projekte PRIMAplus+.