PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH

Štatutárna zástupkyňa a riaditeľka OZ PRIMA. Klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. V roku 2001 ukončila vzdelávanie v oblasti psychoterapie v prístupe centrovanom na klienta. Pomohla založiť viacero neziskových organizácií, je aktívna v publikačnej činnosti. Pôsobí na nadnárodnej úrovni. V OZ PRIMA zastrešuje projekt PRIMAplus+ ako odborná garantka.

Mgr. Sabína Lužica Brédová

Projektová manažérka. Venovala sa práci s rómskou mládežou v Plaveckom Štvrtku, pôsobila ako logistka antimalnutričného programu v Indii a projektová manažérka detského domova House of Family v Kambodži pre HIV+ siroty. V Prime si prešla pozíciami od sociálnej pracovníčky až po koordinátorku kontaktného centra. Od júna 2023 zastáva funkciu predsedníčky Správnej rady občianskeho združenia Dom Svetla Slovensko.

Mgr. Juraj Smolík

Koordinátor pre programy OZ PRIMA v Bratislave. Zodpovedá za riadenie programov Kontaktné centrum a Mobilný streetwork, je kontaktnou osobou pre všetky spolupráce s inými neziskovými organizáciami, mestskými časťami, sekciou sociálnych vecí Magistrátu hl. mesta BA. Ďalej sa realizuje v oblasti primárnej prevencie na školách.

Mgr. Marína Bednárová

Odborná poradkyňa. Má vyštudovanú psychológiu, po štúdiu pôsobila v oblasti personalistiky na rôznych pozíciách a v oblasti pracovného poradenstva. Zastupuje Slovensko pri zahraničných spoluprácach – projekt Bsafe a projekt IDEA. Sprevádza študentov, ktorí si v OZ PRIMA vykonávajú prax a má na starosti sociálne poradenstvo a sprevádzanie v téme liečby Hepatitídy typu C.

Mgr. Nikoleta Schillová

Koordinátorka programov OZ PRIMA v Dunajskej Strede, sociálna pracovníčka. Počas vysokej školy pôsobila ako dobrovoľníčka v Slovinsku v poľnej nemocnici počas utečeneckej krízy ako logista. Skúsenosti s rozvojovou prácou má aj z afrického Lesotho. 6 rokov pracovala v Nocľahárni Depaul ako pomocný pracovník neskôr ako sociálna pracovníčka.

Mgr. Maroš Mušinka

Psychológ, hlavný preventista OZ PRIMA. Maroš má skúsenosti pri práci s deťmi, adolescentami a dospelými z bratislavského Pentagonu a okolia. Okrem toho absolvoval prípravu na prácu v zdravotníctve a v súčasnej dobe je účastníkom v 4 ročnom výcviku v transformačnej systematickej terapii v Satirovskom smere a certifikovanom vzdelávaní – Adiktológia pre pomáhajúce profesie. Pôsobí ako hlavný preventista pre OZ PRIMA, pripravuje všetky preventívne materiály a organizuje všetky prednášky. Okrem toho je Maroš súčasťou tímu psychológov, ktorí poskytujú služby psychologickej starostlivosti pre dospelých a maloleté osoby.

Mgr. Laura Fojtová

Psychologička, terénna pracovníčka. Okrem OZ PRIMA pôsobí aj v organizácii Brána do života v Bratislave kde sú jej cieľovou skupinou ženy a ich deti ohrozené stratou bývania, fyzickým či psychickým násilím. Okrem toho je Laura tvorcom našich infomateriálov a časopisu Na ceste. Laura je súčasťou tímu psychológov, ktorí v OZ PRIMA poskytujú služby psychologickej starostlivosti pre dospelých a maloleté osoby.

Mgr. Martin Páleník

Sociálny pracovník. V Prime pracuje už 18 rokov, dlhodobo zastával funkciu koordinátora mobilného streetworku. V minulosti sa venoval sanácii rodinného prostredia pod UNICEF-om, neskôr pracoval na integrácii legálnych a nelegálnych migrantov do slovenskej spoločnosti pod záštitou Slovenskej humanitnej rady a Slovenskej katolíckej charity.

MUDr. Adriana Matejičková

Doktorka. Súčasne vyštudovala medicínu so zameraním na všeobecné lekárstvo a sociálnu prácu. Okrem dlhodobého pôsobenia v OZ Prima pracuje aj ako lekárka v nemocnici Bory. Aktuálne je naša pani doktorka na materskej dovolenke s dcérou Máriou 🙂

Mgr. Zuzana Pavlíková

Psychologička. Po škole sa začala profesionálne venovať deťom s poruchami autistickeho spektra. Neskôr presedlala do sféry pracovnej psychológie a pracuje v personálnej a poradenskej agentúre. Aktuálne zastáva pracovnú pozíciu MAMA a je na rodičovskej dovolenke počas ktorej poskytuje v OZ PRIMA služby psychologickej starostlivosti pre dospelých a maloleté osoby.

Mgr. Emma Mária Trenklerová

Streetworkerka. Emma je čerstvou absolventkou štúdia psychológie. Počas štúdia si vyskúšala prácu s deťmi s poruchou autistického spektra, či na personálnom oddelení v korporáte. S harm reduction sa prvýkrát stretla počas svojho pobytu v Texase, kde dobrovoľníčila v organizácii pracujúcej s užívateľmi drog z radov vojnových veteránov. Okrem OZ PRIMA pôsobí v centre pre deti a rodiny RETEST.

Marek Hanus

Ošetrovateľ. Najnovší člen tímu. Večný študent – tri roky navštevoval medicínu, aktuálne si dal prestávku pretože sa popri práci v OZ PRIMA venuje aj našim štvornohým priateľom na veterinárnej klinike.