V dnešnej dobe plnej stigmatizácie a predsudkov nie je jednoduché pracovať a pohybovať sa v sexbiznise. Preto sme sa v Občianskom združení PRIMA rozhodli využiť zahraničné zdroje, inšpirácie a skúsenosti od zahraničných partnerov, a pripravili sme pre Vás príručku od Harm Reduction Coalition v slovenskom jazyku.

Hlavný rozdiel a vymedzenie stigmatizujúcich pojmov je veľmi dôležité a práve preto v úvode tohto blogu uvádzame hlavný rozdiel medzi pojmami:

Sexbiznis  (sex work) – sex po vzájomnej dohode, za honorár – dobrovoľná činnosť

Prostitúcia – sociálno-patologický jav, nežiadúci jav – obchod s ľuďmi (detská prostitúcia), nútená práca.

Daný materiál slúži ako zdroj informácií, skúseností a rád pre ľudí, ktorí pracujú v sex biznise a taktiež pre profesionálov a odbornú verejnosť, ktorá pracuje s mužmi – ľuďmi z oblasti sex priemyslu.

Ľudia, ktorý v sex biznise pracujú sa každodenne stretávajú so stigmou, verbálnou agresivitou a hlavne fyzickým a psychickým násilím či pokusmi o znásilnenie.

Táto príručka neslúži na podporu alebo stigmatizáciu daného odvetvia alebo mužov, ktorí v ňom pracujú. Cieľom je vzdelávať sa tak, aby tí, ktorí si toto odvetvie vyberú alebo nemajú inú alternatívu, pracovali bezpečne a rozhodovali sa s rozumom.

Cieľom zároveň je, aby samotní pracovníci ale aj verejnosť, získali náhľad do toho s čím sa v sex biznise ľudia pravidelne stretávajú. Príručka obsahuje široké spektrum rád, trikov a tipov ako pracovať zodpovedne, ako sa postarať o svoje telo, myseľ a v neposlednom rade búrať predsudky voči ľudom pracujúcim v danom odvetí.

Príručka pozostáva napríklad z tém akými sú:  (z pozície človeka pracujúceho v sex biznise)

–             ako sa na stretnutie s klientom pripraviť,

–             ako komunikovať s klientom komfortne a sebavedomo,

–             možnosti ako sa brániť, právne poradenstvo,

–             ako pracovať s požiadavkami a nárokmi klienta,

–             ako pracovať bezpečne, efektívne a v čo najzdravšej forme vzhľadom na fyzickú a psychickú pohodu, aby ľudia z daného priemyslu mali možnosť pracovať s rešpektom a úctou.

 

Ak si chcete príručku stiahnuť alebo prečítať klikajte TU:
Príručka pre ľudí pracujúcich v sexbiznise