V kontexte aktuálnej spoločenskej situácie, nedostatku ambulantných odborníkov a preťažených psychológov sme sa rozhodli, že okrem našich bežných služieb, ktoré ponúkame aktívnym užívateľom psychoaktívnych látok a ľuďom v pouličnom sexbiznise rozvinieme naše pôsobenie a rovnako tak naše služby pre širokú verejnosť. Individuálne stretnutia prebiehajú na adrese Záborského 42, 831 03 Bratislava. V tíme máme šikovných psychológov – aktuálne jedného muža a dve ženy, čiže klient si môže vybrať, s kým preferuje do psychologickej starostlivosti vstúpiť.

PRE KOHO JE PSYCHOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ URČENÁ?

  1. Osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, fyzické osoby ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života spojený so závislosťou alebo problémovým užívaním návykových látok alebo návykových škodlivých činností.
  2. Rodinní príslušníci osôb ohrozených návykovými látkami alebo činnosťami, kodependentné osoby a iné blízke osoby.
  3. Osoby s bývalou skúsenosťou užívania návykových látok alebo činností a osoby po výkone trestu odňatia slobody.
  4. Maloleté osoby v sprievode rodiča, ktoré majú problém s rizikovým užívaním návykových látok a čelia problémom s tým spojenými.

AKO TO FUNGUJE?

  • Psychologickú starostlivosť pre maloleté a dospelé osoby je možné si dohodnúť mailom alebo telefonicky (viď v kontaktoch).
  • Do mailu popíšte stručne o akú situáciu ide, či ide o vás alebo vášho príbuzného, dieťa, atď. Nechajte na seba kontakt nech sa vám vieme ozvať a dohodnúť si s vami konkrétny dátum a čas stretnutia.
  • V prípade maloletých osôb podpisuje zákonný zástupca maloletého Informovaný súhlas o poskytovaní psychologickej starostlivosti a ochranu osobných údajov, to isté platí v prípade dospelej osoby, ktorá informovaný súhlas vypĺňa a podpisuje sama za seba.
  • Stretnutia je možné kedykoľvek prerušiť.
  • Všetky naše služby vrátane psychologickej starostlivosti sú bezplatné.

Program psychologickej starostlivosti realizujeme podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.