Hlavným cieľom práce združenia je minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog a to nielen pre užívateľov, ale aj pre ich sociálne okolie = HARM REDUCTION. Zároveň ide o nadviazanie kontaktu so závislými a ich motiváciu pre neskoršie liečenie smerujúce k abstinencii. OZ PRIMA vznikla v roku 1998. Od svojho vzniku až doteraz pôsobí v problematike drogových závislostí a to predovšetkým v oblasti :

 • Harm Reduction” – redukcie škôd spôsobených s užívaním drog,
 • všetkých stupňov prevencií (primárna, sekundárna, terciárna),
 • prevencie šírenia HIV, HBV/HCV a iných infekčných ochorení,
 • motivácie klientov k menej rizikovému životu spojenému s užívaním drog a prácou prevažne v pouličnom sexbiznise.

Našim klientom v teréne poskytujeme:

 • inzulínové striekačky,
 • alkoholové tampóny,
 • suché tampóny,
 • filtre,
 • ascorbín,
 • injekčnú vodu,
 • prezervatívy,
 • leukoplasty,
 • obväzy
 • šňupsety
 • alobal
 • informačné letáky a brožúrky,
 • časopis pre aktívnych užívateľov drog „Na ceste“,
 • potravinový servis,
 • základné ošetrenie v teréne.

Ďalšie služby klientom, ktoré poskytujeme v rámci programu streetwork:

 • distribúcia klientov do zdravotníckych a sociálnych zariadení,
 • sociálne poradenstvo a sprevádzanie,
 • psychologické poradenstvo,
 • informačno – vzdelávací program, čo znamená, že učíme klientov  bezpečnejším spôsobom užívania drog, bezpečnému sexu, motivujeme ich k zmene správania smerom k zníženiu rizika prenosu infekčných ochorení a zároveň vzniku ďalších ochorení a poškodení  spojených s užívaním drog,
 • program krízovej intervencie – ide o zásah streetworkera voči klientovi v prípade akútneho problému, či už zdravotného, psychického alebo sociálneho, ide napr. o intervenciu v prípadoch akútneho predávkovania.