• … pomáhame tým, ktorí to potrebujú

  • … a ukončujeme neviditeľnosť

  • lebo sme PRIMA

Čo robíme
Mobilný streetwork

Čo je to streetwork a čo  robia v teréne naši zamestnanci? Kto všetko s nami chodí na výjazdy a čo klientom ponúkame, to sa dozviete ak kliknete na „Mobilný streetwork“.

Kontaktné centrum

Nízkoprahové centrum na Kopčanoch ponúka okrem našich bežných služieb aj iné, doplnkové služby – možnosť kúpy oblečenia, využitia PC a internetu, alebo jednoducho „iba“ bezpečný priestor pre klientov v príjemnom prostredí. Kliknite, a prečítajte si viac o našom Kontaktnom centre.

Ďalšie aktivity

Kliknite a dozviete sa viac o tom, akým aktivitám sa okrem terénnej sociálnej práce a služieb v nízkoprahovom centre venuje OZ Prima.

Blog
Projekt „Dobré skutky vytvárajú hrdinov“

V marci 2023 sme dostali možnosť sa zapojiť do projektu „Dobré skutky vytvárajú hrdinov“. Stavebná spoločnosť daibau.sk sa venuje stavbe a rekonštrukcii… Čítaj ďalej

Príručka pre mužov pracujúcich v sexbiznise

V dnešnej dobe plnej stigmatizácie a predsudkov nie je jednoduché pracovať a pohybovať sa v sexbiznise. Preto sme sa v Občianskom združení PRIMA… Čítaj ďalej

Stigmatizácia, časť III. – dopady a vplyv

V tretej časti blogu sa stručne budeme venovať úrovniam stigmatizácie a dopadmi stigmy na život jednotlivca a spoločnosti. (viac…) Čítaj ďalej