Čo všetko ešte robí Prima okrem svojej hlavnej činnosti? Prima vie, že je dôležité pracovať aj s komunitou a širokou verejnosťou, že primárnu prevenciu netreba podceňovať a tak sa jej členovia veľmi radi zapájajú do rôznych aktivít či už organizovaných samotnou Primou, alebo inými partnerskými organizáciami.

  • primárna prevencia a edukačná činnosť pre deti a mládež na školách či nízkoprahových zariadeniach,
  • školenia a tréningy pre iných profesionálov
  • osvetové kampane pre verejnosť,
  • účasť na masových akciách, napr. festivaloch – meranie hladiny alkoholu v dychu a s tým spojené poradenstvo, kooperácia s inými organizáciami v oblasti poradenstva a prevencie,
  • publikačná činnosť – informačno – vzdelávacie programy pre užívateľov drog, vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov,
  • výskumná činnosť zameraná na identifikáciu sociálneho okolia užívateľov drog,
  • školenia dobrovoľníkov a sociálnych pracovníkov,
  • vytváranie siete spolupracujúcich organizácií a šírenie informácií o ich činnosti.