Pilotný projekt terénnej sociálnej práce na prístupe harm reduction sme v Dunajskej Strede spustili 1.januára 2023.

Už je to rok čo sme spustili projekt „Dunajská Streda“, ktorý zastrešuje a koordinuje naša kolegyňa, Mgr. Nikoleta Schillová. Spusteniu projektu predchádzalo trojmesačné mapovanie a kontaktovanie potencionálnych klientiek a klientov.

Ako vyzerá situácia po roku?

Dunajská Streda je neďaleké mesto od Bratislavy, kde má OZ PRIMA sídlo. Do terénu vyrážame každý pondelok v poobedných hodinách. Komunita s ktorou pracujeme je situovaná na okraji mesta, v tzv. gete. Ide o sociálne vylúčenú komunitu prevažne rómskych občanov s nízkou životnou úrovňou. V komunite nefunguje príjem pitnej vody a elektriny. Rodiny žijú vo vybývaných kontajnerových bunkách vo veľmi zlom hygienickom štandarde.

Našou primárnou cieľovou skupinou sú ženy, príslušníčky rómskeho etnika, pracujúce v pouličnom sexbiznise, trpiace vykorisťovaním a násilím, menštruačnou chudobou. V komunite používame prevažne maďarský jazyk na komunikáciu. Spočiatku bolo ťažké získať si dôveru miestnych žien a vysvetliť im, čo je našou prácou, keďže sa nikdy s ničím podobným nestretli. Po roku môžeme povedať, že v komunite sme vítaní a ženy nás každý pondelok čakajú pred getom. Našim klientkam distribuujeme najmä kondómy, zdravotnícky materiál na ošetrenie rán, tehotenské testy, lubrikačné gély, dezinfekciu na ruky, jednorazové rukavice, dámske vlhčené utierky na intímnu hygienu a dámske hygienické vložky. Niektoré z klientiek sú užívateľkami psychoaktívnych látok (primárna cesta užitia je šňupaním alebo inhaláciou) čiže distribuujeme aj alobaly a šňupsety.

 

V tabuľke uvádzame výdaj zdravotníckeho a hygienického materiálu v meste Dunajská Streda za rok 2023.

Okrem vlastnej služby sa angažujeme aj v spolupráci s mestským úradom v Dunajskej Strede a sekciou sociálnych vecí. Podali sme pomocnú ruku pri nastavovaní fungovania nocľahárne a útulku v Dunajskej Strede ako aj pri distribúcii infomateriálov pre majoritnú spoločnosť.

Od januára 2024, teda presne po roku spustenia služby, sme začali dvakrát do týždňa (utorok 9-14hod, piatok 8:30-13hod) poskytovať individuálne poradenstvo pre ľudí zo segregovanej komunity, ale všetkým tým, ktorých sa naša téma týka. Poradenstvo poskytujeme dvakrát do týždňa v miestnom komunitnom centre, spolu v rozsahu 10 hodín týždenne, samozrejme v maďarskom aj slovenskom jazyku.

Za podporu pri spustení projektu Dunajská Streda ďakujeme našim darcom 2% bez ktorých finančnej podpory by to nešlo. Za spoluprácu a prijímajúci prístup ďakujeme mestskému úradu v Dunajskej Strede a pracovníkom sekcie sociálnych vecí. Za finančnú podporu pre spustenie služby individuálneho poradenstva od januára 2024 ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju.