V marci 2023 sme dostali možnosť sa zapojiť do projektu „Dobré skutky vytvárajú hrdinov“. Stavebná spoločnosť daibau.sk sa venuje stavbe a rekonštrukcii domov a nebytových priestorov, okrem toho však vnímajú aj to, že súčasťou sveta, v ktorom sa každý deň hýbeme, sú aj ohrození ľudia, ktorí majú obmedzené možnosti podmienok pre dôstojný život. OZ Prima pracuje s komunitou užívateľov drog, ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise a s ľuďmi bez domova, ktorí sú v spoločnom prostredí častokrát prehliadaní a nemajú plne zabezpečené primárne potreby. Veríme, že vďaka projektu „Dobré skutky vytvárajú hrdinov“ budeme vedieť byť našim klientom viac nápomocní.

Ďakujeme.

https://www.daibau.sk/dobre_skutky_vytvaraju_hrdinov